АвториХанс Нагели
Ханс Нагели
Hans Georg Nageli
1773 - 1836
Допълнителна информация:
https://en.wikipedia.org/wiki/Hans_Georg_N%C3%A4geli
Песни от този композитор:

Любете един другиго

Сей семето всегда