АвториГеорг Фридрих Хендел
Георг Фридрих Хендел
George Frideric Handel
1685 - 1759
Допълнителна информация:
https://en.wikipedia.org/wiki/George_Frideric_Handel
Песни от този композитор:

Безопасно лежат

Всите си страхове

Днес вика милий Спас

На Витлеемското поле

Стани и в същий път върви

Учи ме пътя Си