АвториПитър Билхорн
Питър Билхорн
Peter Bilhorn
1865 - 1936
Допълнителна информация:
http://www.hymntime.com/tch/bio/b/i/l/bilhorn_pp.htm
Песни от този композитор:

Ей, за мен дойде

Мир, сладък мир