АвториАдонирам Гордън
Адонирам Гордън
Adoniram Judson Gordon
1836 - 1895
Допълнителна информация:
https://en.wikipedia.org/wiki/Adoniram_Judson_Gordon
Песни от този композитор:

Исусе, Теб любя