АвториФрансис Статъм
Франсис Статъм
Francis Statham
1844 - 1908
Допълнителна информация:
https://en.wikipedia.org/wiki/Francis_Reginald_Statham
Песни от този композитор:

Боже, отвори вратата

В старо време