АвториДариъс Джонс
Дариъс Джонс
Darius Eliot Jones
1815 - 1881
Допълнителна информация:
http://www.hymnary.org/person/Jones_Darius
Песни от този композитор:

Не ми казвай с жални думи

Слава, почест и хваление