НачалоОсвещаване на молитвен дом
Освещаване на молитвен дом

425 О, Боже, в името Твое
426 На Тебе, вечна Канаро