АвториСамуел Уебе
Самуел Уебе
Samuel Webbe
1740 - 1816
Допълнителна информация:
https://en.wikipedia.org/wiki/Samuel_Webbe
Песни от този композитор:

Там при Исуса