АвториРобърт Шуман
Робърт Шуман
Robert Schumann
1810 - 1856
Допълнителна информация:
https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Schumann
Песни от този композитор:

Исус! таз дума сладка е