АвториЙосиф Барнби
Йосиф Барнби
Joseph Barnby
1838 - 1896
Допълнителна информация:
https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Barnby
Песни от този композитор:

Такъв какъвто съм, Христе