НачалоИзкупление
Изкупление

103 Това сторих за тебе
104 Грешни сме, о Господи
105 Стани, душо моя
106 Запей с веселба
107 О Спасе, с тежки грехове
108 За всегда
109 О златний ден
110 Когато в Илиния дол
111 Чуй, от срамното дърво
112 Ни злато, ни сребро