НачалоДетски
Детски

447 Малки вий деца, елате
448 Исус благославя децата
449 Мен Исус е възлюбил
450 За малките деца
451 Бог ме вижда
452 Вечерна молитва
453 Милий Пастирю, Исусе!
454 Що да сторя за Исуса?
455 Малки дейци
456 Има работа за деца
457 Дано да стана ангел
458 Деца в небето
459 В старо време
460 Ето, гласове на радост
461 Пазеха овчари
462 Пълен с благости