НачалоМладежки
Младежки

433 Тихо, тихо Спасът вика
434 Ето, веч листата падат
435 Бисерът лъскав
436 О, юноше, помни Създателя си
437 Прав да си ти
438 О, моли се на Спаса
439 Спасе, кат овчар води ни
440 О, работи прилежно
441 Такъв какъвто съм, Христе
442 Боже наш, ний Теб се молим
443 Пази се чист
444 Искрени, верни, всецяло предани
445 Ей, знаме гордо са развели
446 Слънце ярко