НачалоБожието слово
Божието слово

416 Да не оставим от ръце
417 Твоето Слово е
418 Спасителю и Господи
419 Мил Отче, в Словото Твое
420 Никога, никога!