НачалоХристовото второ пришествие и царуване
Христовото второ пришествие и царуване

346 Стани, Ти силний Ратниче!
347 Кога дойде
348 Ден блажен
349 О, светлина на зората Сионска
350 Сионе, обещаний знак
351 Господ дохожда
352 На небесната проверка
353 Ще дойде скоро Спасът ни
354 О, Спасе, до кога?
355 СкороТой ще се яви
356 Времето веч наближава