НачалоИсус - Приятел, Водител, Пастир, Ходатай, Цар
Исус - Приятел, Водител, Пастир, Ходатай, Цар

297 Ей, за мене той се грижи
298 Намерих аз "другар" в Христа
299 Със Царя вървя
300 Всред бурите на тоз живот
301 Бог мене води
302 Пътят към Небе избрахме
303 Всред скърби и вълнения
304 Той знае пътя
305 Кога в любов небесна
306 Води ме Отче!
307 Господ ми е Пастир
308 Той се моли за мен
309 Исус, Ходатаят, е жив
310 Вдигнете вашите глави
311 Венчайте Го
312 Чуйте песни весели