НачалоИсусовото име
Исусовото име

292 О, как да пея силата
293 О, колко сладко вернику
294 Радост блика в моето сърце
295 О Слово въплотено
296 Исус! таз дума сладка е