НачалоПодвиг и победа
Подвиг и победа

265 Ако съм аз Христов войник
266 Станете за Исуса
267 Борба непрестанна
268 Върла е бурята
269 Стани и в същий път върви
270 Корабът плува по море
271 Твърдиня силна е
272 О, малко стадо, не се бой
273 Стани, душо!
274 Търсим покой у дома
275 Излазя Божий Син на бой
276 Ето го, на връх планински
277 Стани без страх
278 Укрепи се
279 Божията слава чудна е
280 Чада на небесния Цар
281 Войници Христови
282 Ний ще се стремим
283 Напред върви!
284 Дързост, братя