НачалоПосвещение на Христа
Посвещение на Христа

225 Да бъде волята Твоя
226 На милостивия си Спас
227 Това да ми е мъдростта
228 Драгий Спасителю
229 Свят да съм желая
230 Аз ще ида при Исуса
231 Научи ме Твоя път
232 Когато по море
233 Съвсем убеден съм
234 Аз, Исусе, кръста дигнах
235 О, да съм нищо!
236 Да бъде волята Твоя
237 Тебе да угодя
238 Отдавна все Исусу съм предал
239 Господи, живота ми
240 Дял мой си Ти
241 О душо, душо, стани
242 Своята воля, Боже, върши!
243 Исус ме вика
244 О Боже, не за утре
245 Решавам се от все сърце