НачалоПребъдване в Христа
Пребъдване в Христа

194 О, Слънце на душата ми
195 О, блажен е
196 Тук имам работа една
197 Аз работа имам една
198 С Теб, Боже, всякога
199 Който под Божиите крила