НачалоМолитва
Молитва

158 Отче наш
159 Ти велик и славен Цар
160 Молитвен час
161 Хляб духовен
162 Твоята върховна воля
163 Боже, да ме не оставиш
164 О Ти, пред когото открито е все
165 От тебе се нуждая
166 Колко драгоцен Приятел
167 Не ме пренебрегвай, Спасе
168 Славата Ти, о Христе
169 Спасе, приеми сега
170 Отче, послушай нас
171 Изворе на всяка благост
172 Господи в Твоя храм
173 За Словото Ти, Господи
174 Учи ме пътя Си
175 Когато пред престола Ти
176 О Ти, Веселбо, на моята душа
177 Авва, Отче!
178 Дано Бог милостиво мен
179 Стани о, душо моя
180 Господи, да не вървиш
181 Спасе, нощни сенки падат
182 Бавно веч изчезнува
183 Боже наш, благослови ни
184 Пак, Боже милий