НачалоБожията любов
Божията любов

123 Признателната ми душа
124 Тоз грешен свят
125 Любов Божия
126 Бог по претайни начини
127 Боже, на любовта Твоя
128 Аз бях помрачен
129 Бог е любов
130 Радвам се аз
131 Милост Божия