НачалоБългарийо, мил роден край
1. Българийо, мил роден край
Д. П. 402
1. Родино моя хубава
с тез горди планини,
с прекрасна ширна синева,
поля и долини!
    Българийо, мил роден край,
    дано Всевишний Бог
    ти мир дари и сам цари
    на трона твой висок!

2. Родино, майко на деди,
борци за любовта,
умряха те да найдеш ти
живот и свобода!
    Българийо, мил роден край,
    на Бога се надей!
    Той с правда вред цари в тоз свят
    и с истина владей.

3. Родино мила на светци,
що Господ ни е дал,
за тебе носят те венци
от славен идеал.
    Българийо, мил роден край,
    и други като тях
    дано Бог твой дари безброй
    и увенчай с успех!

4. Родино, всеки патриот
със лъчезарен блян
на братски и щастлив живот
той вижда бъдний ден.
    Българийо, мил роден край,
    дано Всевишний Бог
    ти мир дари и сам цари
    на трона твой висок!
Ноти
Мелодия

Едноглас

Ноти