АвториДжон Стайнер
Джон Стайнер
John Stainer
1840 - 1901
Допълнителна информация:
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Stainer
Песни от този композитор:

Милий Пастирю, Исусе!