АвториМайкъл Хайдн
Майкъл Хайдн
Michael Haydn
1737 - 1806
Допълнителна информация:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Michael_Haydn
Песни от този композитор:

Хвалете Царя