АвториИгнас Плейъл
Игнас Плейъл
Ignaz Pleyel
1757 - 1831
Допълнителна информация:
https://en.wikipedia.org/wiki/Ignaz_Pleyel
Песни от този композитор:

Ей, възкръсна наший Спас