АвториФеличе Джардини
Феличе Джардини
Felice de Giardini
1716 - 1796
Допълнителна информация:
https://en.wikipedia.org/wiki/Felice_Giardini
Песни от този композитор:

Славо во вишните