АвториФранц Йозеф Хайдн
Франц Йозеф Хайдн
Franz Joseph Haydn
1732 - 1809
Допълнителна информация:
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84_%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%BD
Песни от този композитор:

Бог по претайни начини

В Твоите ниви