АвториАугустус Тоузър
Аугустус Тоузър
Augustus Edmonds Tozer
1857 - 1910
Допълнителна информация:
https://en.wikipedia.org/wiki/Augustus_Edmonds_Tozer
Песни от този композитор:

Пак земните си грижи