НачалоПесни от Петер Ритер
Песни от Петер Ритер

194 О, Слънце на душата ми