НачалоПесни от Филип Блис
Песни от Филип Блис

41 Хлопа, хлопа!
60 Отвън сърдечни двери
108 За всегда
130 Радвам се аз
156 Все добре е за мен
284 Дързост, братя
286 Думи добри
367 Там Юдейский пленник коленичи
390 Скръбта си дълбоко скрий
393 Ето горе, пред престола