НачалоПесни от Д. Дайкс
Песни от Д. Дайкс

42 В тихите среднощни стражи
44 За тебе се моля