НачалоПесни от И. Стенки
Песни от И. Стенки

53 Слушай, о душо моя
107 О Спасе, с тежки грехове
132 За мен проля Ти, Спасе
252 Пътувай още малко