НачалоПесни от Георг Фридрих Хендел
Песни от Георг Фридрих Хендел

45 Днес вика милий Спас
92 Безопасно лежат
174 Учи ме пътя Си
206 Всите си страхове
269 Стани и в същий път върви
319 На Витлеемското поле