Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Ей, за мен дойде
95. Ей, за мен дойде
С. П. 250, Д. П. 128
1. Аз съм чул, че ме люби Христос
Че към мене той милостив е.
Той наистина тук ли дойде
Да спаси мен с пречудна любов, любов,
Да спаси мен с пречудна любов?
Припев:
    Ей, за мен, за мен дойде,
    Ей, за мен дойде.
    Ей, Христос от небето слезна и дойде
    С кръстна смърт теб и мен да спаси.

2. Аз съм чул как кръвта Си проля,
Как кръвта Той на кръста проля;
Но наистина знае ли се,
Че за мен Той кръвта Си проля - проля,
Че за мен Той кръвта Си проля?
    Ей за мен, за мен дойде и пр.

3. Аз съм чул и за дом в небеса,
Що за чадата Божии е;
Но известно ли е, че в небе
Има дом горе славен за мен - за мен,
Има дом горе славен за мен?
    Ей за мен, за мен дойде и пр.

4. О, Исусе, Ти ответ ми дай,
Твоят Дух да ми каже сега,
Да ми стане известно това,
Че от грях има Спас и за мен - за мен,
Че в небе има дом и за мен.
    Ей за мен, за мен дойде и пр.
1 Тимотей 1:15
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/03:00
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/03:00
Ноти
Композитор
Питър Билхорн