Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Аллилуя! Свърши се
93. Аллилуя! Свърши се
С. П. 160
1. Благодат! Обещание Божие е,
На които повярват живот да даде
    Аллилуя! Свърши се, повярвах и аз: ||
    Чрез кръвта Си ме изкупи разпетият Спас! ||

2. Може пътът ми тъмен да бъде до край,
Но Исус безопасно ме води до Рай.
    Аллилуя и пр.

3. Има място за теб и за мен в онзи лик;
И това ще е нашият радостен вик:
    Аллилуя и пр.
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/02:07
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/02:07
Ноти