Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Чух Сладкия Исусов глас
90. Чух Сладкия Исусов глас
С. П. 52
1. Чух сладкия Исусов глас.
Що казва ми: "Ела,
О, натоварений, и Аз
Ще те успокоя.
    Светът покой не може да;
    При Мене ти дойди,
    Тури си болната глава
    Върху гърдите Ми. "

2. При този моя Спас блажен
Дойдох какъвто бях,
Отпаднал, слаб и уморен,
И претоварен с грях.
    На Своето Си недро Той
    С любов и доброта
    Прие ме, даде ми покой
    И мир и веселба.

3. Чух сладкия Исусов глас:
"Към мене погледни:
Слънце на правдата съм Аз;
Ти виж и се спаси.
    Аз светлина съм на светът
    И утренна звезда;
    Ходи в житейския си път
    В моята светлина. "

4. Аз към Исуса погледнах:
Той ми стана звезда
И слънце; с Него излезнах
Из мрачна тъмнина.
    Ще ходя с радост от сега
    През всичкий си живот;
    Светата Му виделина
    Ще ми показва път.
Матей 11:28
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/02:49
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/02:49
Ноти