Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Голгота помня всякога
79. Голгота помня всякога
Sp. S. 35, Tab. 85
1. Той гдето води ще вървя,
Аз уповавам на Христа,
Помня, че Той за мен страда,
И на Голгота в скръб умря.
    Той ще ме води нощ и ден,
    Той ще ме води към дома;
    Приятел верен Той е мен,
    Голгота помня всякога.

2. Заповедта Му любя аз,
Слушам и благий Негов глас;
Сладка е волята Му мен;
Той с кръв за мене бе облян.
    Той ще ме води и пр.

3. Безстрашно аз напред вървя
Исус кат с мен е всякога;
Скоро ще видя Го в лице, -
Той, що за греха мой умря.
    Той ще ме води и пр.
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/01:43
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/01:43
Ноти