Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Под кръста на Исуса
74. Под кръста на Исуса
С. П. 155, Д. П. 178, Tab. 135
1. Под кръста на Исуса
Вземам мястото си:
Сянка е Той на канара
По жадните земи:
    Къща е той в пустинята,
    Почивка е по път:
    През топло време е разхлад
    От труда на денът.

2. О! безопасно място,
Прибежище от зло!
Ето, там Божия любов
И правда наедно!
    И както Яков на Ветил
    Чудесний сън видя,
    Тъй виждам аз Христовий кръст
    Кат стълба до небе.

3. Чрез вяра аз на Кръста
Виждам понякога
Тоз от света презиран Спас
За мен що пострада:
    Две чудеса сърцето ми
    Вижда в онази Кръв -
    Моето недостойноство,
    И Божията любов.

4. О Кръст, твоята сянка
Прибежище ми е:
Най-често там намирам аз
Христовото лице.
    Презирам вече всичкий свят:
    Злато имам за пръст:
    Едно хваление имам тук -
    Исусовия кръст.
1 Коринтяни 1:18
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/02:15
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/02:15
Ноти
Композитор
Л. Станки