Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Бъди близо
733. Бъди близо
1. Кат е тъжно на сърце ми,
Бъди близо,
Кат ми трябва помощта ти
Бъди близо.
    Бъди близо, Спасителю
    Облекчи душата ми,
    Кат минавам тежки мъки
    Господи, бъди близо.

2. Кат тъги и скръб нападнат
Бъди близо,
И от болки съм притиснат
Бъди близо.
    Бъди близо и пр . . .

3. Кат презират ме другари
Бъди близо,
Дявол да не ме събори
Бъди близо.
    Бъди близо и пр . . .