Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Дали сал кроткият Исус
73. Дали сал кроткият Исус
С. П. 42, Д. П. 81
1. Дали сал кроткият Исус
Ще носи кръста Си
И на страдане горкий вкус
Сал Господ ще търпи?

2. Дали светът наоколо
Е веч освободен?
Не, има кръст за всекиго:
Кръст има и за мен.

3. Тука се бориха до кръв
Светите: а сега
Вкусват несмесена любов,
И радост без сълза.

4. Пример ми даде славний Спас -
Умря за мене Той:
Кат Негов ученик и аз
Ще нося кръста свой.

5. Тогаз ще ида у дома,
И всред небесний храм
Ще гледам Господа Христа:
Венец ще нося там.
Марк 10:21
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/01:53
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/01:53
Ноти
Композитор
Джордж Алън