Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Ний приятели сме вечни
728. Ний приятели сме вечни
1. Ний приятели сме вечни,
Ний другари сме сърдечни;
Нам живота не омръзва,
Обич искренна ни свързва : (2)
Трезвена, трезвена сме дружина.

2. Никой ближний си не мрази,
Злоба няма почва в нази;
Нам сърцата са открити,
Та сме винаги честити : (2)
Весела, весела сме дружина.

3. Виж природата красива,
Благодатно как разлива;
Сладки пориви в гърди ни
Благи мисли във души ни : (2)

4. Ний страним от механата,
Пивний храм на сатаната!
Чаша с бистрица си леем,
Чисти, трезви песни пеем : (2)
Трезвена, трезвена сме дружина.