Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Колко ни са мили Боже
726. Колко ни са мили Боже
1. Колко ни са мили Боже
Твойте обиталища,
Как копнеят ни душите
И премират те за дома Ти.
    Долината на плача
    Превръщаме ний в извори
    Тъй отиваме от сила
    В сила, за да се явим в Сион.

2. Ах, сърца ни и плътта ни
Викат живия ни Бог,
При олтаря Ти да бъдем
Боже, Господи на силите.
    Долината на плача и пр . . .

3. Сал онези са блажени
Що живеят в Твоят дом,
Винаги те ще Те хвалят
Силата им всякога е в Теб.
    Долината на плача и пр . . .

4. Ден един е в Твойте двери
по-желан от хиляди,
Там желаем да пребъдем
Там, а не всред нечестивите.
    Долината на плача и пр . . .

5. Господ Бог е наше слънце
Щит ни е в опасности,
Благодат и слава дава
Няма да лиши нас от добро.
    Долината на плача и пр . . .