Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало За мене се грижи
725. За мене се грижи
1. За мене се грижи Исус всеки ден
Кат нежен Приятел, Баща и Другар,
В зелените пасища съм аз блажен
Той води ме кат овчар.
    Със мен в едно
    Той тегли скърбите и всяк товар
    Със мен в едно
    Той тегли всеки товар.

2. Над мене с готовност Исус сам ще бди
Ще пази в опасности мойта душа,
И щом ме нападнат най-грозни беди
Не ще да се устраша.
    Със мен в едно и пр . . .

3. За мен пред Отца Си днес моли се Той
Ходатай любезен е всякога мой,
Той радости дава безценни, безброй
И вечния Си покой.
    Със мен в едно и пр . . .