Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало На Голгота
723. На Голгота
1. На Голгота аз сега съзирам
Един Свят страдалец се мъчи,
Окол Него всякъде се чува
Страшен вик на ярост и хули.

2. В тоз момент със сълзи на очите
И със скръбни вопли и молби,
Аз се каех за греха и гледах
Към това измъчено лице.

3. И когато в сълзи тъй задавен
Нежен глас дочух да ми шепти,
Да напусна земната греховност
И да се облегна на Христа.

4. И очите си кога обърнах
Къмто извора на любовта,
Аз видях, че две очи ме гледат
Пълни с прошка и любов към мен.