Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Родино
714. Родино
1. Кат преминем ний оттатък
На желаната земя
Где животът е безкраен
Вечна пролет и цветя.
    Там във слава ний ще видим
    Дома наш на небеса,
    Ще престанат плач и сълзи
    Болки, смърт и нищета.
        Родино, славна земя
        Скоро ще съм горе аз
        С златна арфа там ще свиря
        Пред Исуса моят Спас.
        Искаш ли и ти да си там
        О, ела, о, ела (при Господа) (2)

2. Туй, което тук мечтаем
Там ще да ни се даде
Радост, щастие, блаженство
Има горе на небе.
    Бог ще облече във слава
    Наште смъртни телеса,
    Като слънце ний ще грейнем
    Пред престола на Отца.
        Родино, славна и пр . . .

3. Там не ще да има вече
Грях, омраза, плач, сълзи
Само в песни и хваления
Ще минават наште дни.
    Братко мой, стани, стресни се
    Скоро идва славний ден,
    Бог те кани, приготви се
    За да си и ти спасен.
        Родино, славна и пр . . .
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/03:28
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/03:28
Ноти