Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Началник нощя
712. Началник нощя
1. Началник нощя при Исуса дойде,
За да Го попита как да се спаси
Исус много ясно му отговори :
"Изново се роди".
    От Духа се роди (роди)
    Изново се роди (роди)
    Аз истина, истина казвам ти :
    "Изново се роди".

2. О, ти человече внимавай сега
На тез слова от Исуса Христа
Към туй увещание ти глух не бъди
Изново се роди.
    От Духа и пр . . .

3. О, ти който искаш да стигнеш във Рай
И там да живееш в блаженство без край
Сега чист живот чрез Дух Божи почни
Изново се роди.
    От Духа и пр . . .

4. Ти може би имаш приятели там
Които те чакат в небесния храм
При тях ако искаш да идеш и ти
Изново се роди.
    От Духа и пр . . .