Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Чуйте грешници
71. Чуйте грешници
С. П. 156
1. Чуйте, грешници, за вас
При кръста Христов
Има място; ваший Спас
С милост и любов
    Казва: "О, елате вси!"
    Има, о, нажалени,
    Мир за вашите души
    При кръста Христов.

2. Бързай, о скитателю,
При кръста Христов;
Виж чудното зрелище,
Че Своята кръв
    Твоят Спас за теб проля,
    Той живот да ти даде;
    Намери прибежище
    При кръста Христов.

3. О, безсмислений, иди
При кръста Христов;
Там надежда намери,
Радост и любов.
    Духът и Невястата
    Казват те на теб : "Ела!"
    Радостно ела сега
    При кръста Христов.

4. С радост нека дойдат вси
При кръста Христов:
Свърши веч делото Си
Вечната Любов.
    Нека дойдат вси без страх,
    За да се спасят от грях;
    Има място и за тях
    При кръста Христов
Мелодия
Слушай мелодията в MP3 формат
Слушай мелодията в MIDI формат
00:00/02:03
Едногласова мелодия, удобна за разучаване
00:00/02:03
Ноти