Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Ти очисти
708. Ти очисти
1. Ти очисти сърцето ми сега
Мене опитай, дръж ме всякога
Във пътя Твой, помагай да вървя
От грях и зло, пази ме всякога.

2. Мен очисти, Спасителю Христе
Даваш Духа Си на смирените,
Ти изпълни, сърце ми с огън нов
Тебе да хваля, Твойта любов!

3. Живота мой в ръката Си вземи
Тебе да следвам аз през всички дни,
Волята Ти, да търся всякога
И вярно да Те следвам към дома.

4. О, Душе Свят, Ти правиш чудеса
Дай съживление, дъжд от небеса,
Налей и мен от живата вода
Мен управлявай с Духа Си всегда.