Песни по азбучен ред
Песни по номер
Песни по автор
Песни по теми
Други песни
Начало Аз съм чул за града във небето
701. Аз съм чул за града във небето
1. Аз съм чул за града във небето
Там далече зад земни простори,
Няма нощи а слънцето свети
Сам Исус осветява града.
    Алилуя, сърцето ми пее
    Моят път води горе в небето,
    И макар че умората тегне
    Знам ще стигна небесния град.

2. Аз съм чул за страната без сълзи
Без тъги, без неволи, раздяли,
Няма болест и смърт не царува
Скоро аз ще достигна дома.
    Алилуя, сърцето ми пее
    Алилуя, умората чезне,
    Алилуя, веч няма съмнение
    Скоро аз ще съм в тая страна.

3. Аз съм чул за прекрасни премяни
За блестящи корони от злато,
Аз съм чул за небесното лято
Гдето вечно ще пея хвала.
    Алилуя, Духът ми копнее
    И долавя небесни акорди,
    Алилуя сърцето ми пее
    Скоро знам, аз ще бъда в небе.